Mazao yanayotangazwa zaidi

  ZaoIdadiEneo
 • Mahindi
 • 31 Tindiga,Kilosa
 • Mpunga
 • 27 Changarawe,Kilosa
 • Kuku
 • 15 Changarawe,Kilosa
 • Mtama
 • 11 Idifu,Chamwino
 • Uwele
 • 12 Muhenda-Kitunduweta,Kilosa
 • Karanga
 • 9 Tindiga,Kilosa
 • Choroko
 • 8 Ilakala,Kilosa
 • Ufuta
 • 7 Changarawe,Kilosa
 • Njugu
 • 5 Mzula,Chamwino
 • Alizeti
 • 3 Mzula,Chamwino
 • Mihogo
 • 2 Tindiga,Kilosa
 • Nyanya
 • 2 Muhenda-Kitunduweta,Kilosa
 • Mbaazi
 • 2 Muhenda-Kitunduweta,Kilosa
 • Tikiti-maji
 • 1 Mzula,Chamwino