Bei za mazao kwa Kilo

  ZaoBei ya chiniEneoBei ya juuEneo
 • Mahindi
 • 1/= Changarawe,Kilosa5000/= Idifu,Chamwino
 • Choroko
 • 2000/= Muhenda-Kitunduweta,Kilosa2000/= Muhenda-Kitunduweta,Kilosa
 • Ufuta
 • 4/= Changarawe,Kilosa3000/= Muhenda-Kitunduweta,Kilosa
 • Kuku
 • 2000/= Muhenda-Kitunduweta,Kilosa600000/= Chinoje,Chamwino
 • Mpunga
 • 100/= Changarawe,Kilosa1500/= Chinoje,Chamwino
 • Uwele
 • 25/= Muhenda-Kitunduweta,Kilosa25/= Muhenda-Kitunduweta,Kilosa
 • Mtama
 • 20/= Muhenda-Kitunduweta,Kilosa500/= Ilakala,Kilosa
 • Karanga
 • 2800/= Tindiga,Kilosa2800/= Tindiga,Kilosa