Bei za mazao kwa Gunia

  ZaoBei ya chiniEneoBei ya juuEneo
 • Mahindi
 • 60/= Tindiga,Kilosa100000/= Tindiga,Kilosa
 • Choroko
 • 1/= Changarawe,Kilosa45000/= Changarawe,Kilosa
 • Ufuta
 • 120000/= Changarawe,Kilosa200000/= Changarawe,Kilosa
 • Kuku
 • 40000/= Idifu,Chamwino250000/= Muhenda-Kitunduweta,Kilosa
 • Mpunga
 • 20000/= Changarawe,Kilosa120000/= Changarawe,Kilosa
 • Uwele
 • 6/= Ilakala,Kilosa100000/= Tindiga,Kilosa
 • Mtama
 • 12000/= Idifu,Chamwino84000/= Chinoje,Chamwino
 • Karanga
 • 60000/= Mzula,Chamwino100000/= Tindiga,Kilosa
 • Njugu
 • 50000/= Tindiga,Kilosa100000/= Tindiga,Kilosa
 • Mbaazi
 • 20000/= Changarawe,Kilosa20000/= Changarawe,Kilosa
 • Mihogo
 • 50000/= Tindiga,Kilosa60000/= Mzula,Chamwino